Νόμος για μισθώσεις Airbnb

AIRBNB MANAGEMENT

7/1/20241 min read

Απόφαση ΦΕΚ

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η απόφαση ΠΟΛ.1187/2017 για τις μισθώσεις τύπου Airbnb η οποία προβλέπει την εγγραφή του ακινήτου στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής» που τηρείται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

Ο «Διαχειριστής Ακινήτου» λαμβάνει αριθμό εγγραφής ανά εκμισθούμενο «Ακίνητο» το οποία και οφείλει να αναρτήσει στις ψηφιακές πλατφόρμες της οικονομίας του διαμοιρασμού καθώς και σε κάθε μέσο προβολής. Η Διαδικασία Εγγραφής και Οριστικοποίησης στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής» γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτυακού τόπου www.aade.gr από κάθε «Διαχειριστή» με τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης που διαθέτει στο TAXISnet.

Στη συνέχεια υποχρεούται στην υποβολή της «Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής» ανά μισθωτή.Ως «Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής» ορίζεται η δήλωση για τις αρχικές ή τροποποιητικές συμφωνίες βραχυχρόνιας μίσθωσης που ο «Διαχειριστής» συνάπτει μέσω ψηφιακών πλατφορμών της οικονομίας του διαμοιρασμού και που υποχρεούται να υποβάλλει σε ηλεκτρονική εφαρμογή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), με σκοπό τον ετήσιο προσδιορισμό του εισοδήματος του άρθρου 39Α του Κ.Φ.Ε. Ο «Διαχειριστής» που υποβάλλει «Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής» απαλλάσσεται της υποχρέωσης υποβολής Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας (ΠΟΛ.1013/2014 απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε., όπως ισχύει). Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ εδώ

Τι σημαίνει πρακτικά και τι συμβουλεύουμε τους πελάτες μας

Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία οφείλουμε να καταχωρήσουμε τα ακίνητα που διαχειριζόμαστε στο Μητρώο και για τον λόγο αυτό έχουμε συνεργασία με εξειδικευμένο λογιστικό γραφείο στην Αθήνα. Έχουμε εξασφαλίσει προνομιακές τιμές για τους πελάτες μας τόσο για την αρχική καταχώρηση όσο και για τις περιοδικές δηλώσεις.

Αναφορικά με τις περιοδικές δηλώσεις, ο Διαχειριστής του ακινήτου οφείλει να δηλώσει το εισπραχθέν εισόδημα. Ο τρόπος πληρωμής του εισοδήματος από την smartbnb στο ειδικό wallet στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν αλλάζει. Ο ιδιοκτήτης οφείλει να δηλώσει αυτό το εισόδημα στην περιοδική δήλωση με το ίδιο τρόπο που δηλώνει όλα τα εισοδήματα του εντός και εκτός Ελλάδας στην εφορία.

Επίσης, για πελάτες με μεγάλα εισοδήματα τα οποία ο ιδιοκτήτης δηλώνει στην Ελλάδα, έχουμε συνεργασία με λογιστικό γραφείο στο Λονδίνο το οποίο παρέχει συμβουλές φορολογικής βελτιστοποίησης μέσω ίδρυσης εταιρίας εκμετάλλευσης του ακινήτου ώστε να δικαιολογείται μισθοδοσία και να αφαιρούνται έξοδα συντήρησης.

Τέλος μέσω του νέου νόμου αποκτά μεγαλύτερη σημασία η αναλυτική κατάσταση που σας παρέχουμε για τις κρατήσεις και ενοικιάσεις του ακινήτου σας καθώς και η προβολή σε πάνω από 50 κανάλια ώστε να επιτυγχάνεται συνδυασμός βραχυχρόνιας και μακροχρόνιας ενοικίασης

Για την smartbnb.gr

Είμαστε η ομάδα smartbnb.gr. Στο website μας θα βρείτε ένα έξυπνο υπολογιστή εισοδήματος του ακινήτου σας στο Airbnb. Και ακόμα, αναλαμβάνουμε την πλήρη διαχείριση σύντομης μίσθωσης του ακινήτου σας στο Airbnb. Εσείς απλά ορίζετε τις ημερομηνίες και εμείς κάνουμε τα υπόλοιπα!